Onkoloji alanında yapılan araştırmalardan seçilecek  olan üç araştırmaya Onkoloji Hemşireliği Derneği tarafından ödül verilecektir.

Bildiri Gönderimi

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ: 22 Mart 2021

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR.
Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır,
Bildiri göndeririken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:

 • Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Bildiri göndermeden önce online sistemden kayıt olunması gerekmektedir.
 • Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe sunulacaktır.
 • Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
 • Gönderilen Özetler, kongre bilim kurulunca  tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunluğu ile kabulune ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.
 • Bildirilerin Özet Bildiri Kitabı'nda basılabilmesi için sunum yapan yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Kongre kapsamında orijinal araştırma ve olgu sunumu kabul edilecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

 • Bildiri son gönderim tarihi 01 Mart 2021 tarihine kadar olup bu tarihten sonra "Online Bildiri Sistemi"ne bildiri kabulü yapılmayacaktır. 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

 • Bildiriler araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi Bilimsel Kurulunun değerlendirmesine göre yapılacaktır.
 • Yazarlar bildirilerini sisteme yükledikleri sırada sunum şeklini sözlü veya poster bildiri olarak tercih edebilirler. Ancak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirme sonucuna göre sunum şekli değişebilir.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.

Bildiri Özet Hazırlama Kuralları

 • Kongre dili Türkçe’dir.
 • Özetin tamamı 300 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri için “giriş, amaç, gereç yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler”  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri için “giriş, amaç, olgu(lar), sonuçve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Sözel Bildiri Özellikleri

 • Sözel bildiri ilgili yazar tarafından Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Tüm sunumlar kongre programındabelirtilen sıraya göre sunulacaktır. 
 • Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • Sunum dosyalarının dijital bir kopyası, oturum başlangıç saatinden önce kontrol edilmeli ve salonda görevli kişiye teslim edilmelidir.
 • Sözlü bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Sözlü bildiri sunumunun soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunucular oturum sonuna kadar salondan ayrılmamalıdır.

Poster Bildiri Özellikleri:

 • Poster Bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.
 • Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacaktır ve posterler şablona göre hazırlanacaktır.
 • Poster sahiplerinin herhangi bir baskı yaptırmalarına gerek yoktur, posterlerini elektronik olarak sisteme yükeleyeceklerdir.

E-Poster Bildiri Özellikleri:

 • Posterler en az 30cm (Genişlik) X 50cm (Yükseklik) ebatlarında ve DİKEY pozisyonda hazırlanmalıdır. 
 • Örnek poster tasarımlarını altta bulabilirsiniz. 
 • (Poster tasarımınız bu örneklerle birebir aynı olmak zorunda değildir, örnek olması açısından verilmiştir)
  Örnek Poster Tasarımı: (PPTX) (PDF) (JPG)
 • Dosya yüklerken Sadece JPG dosya formatı kabul edilmektedir.

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.